באנרים בר אילן תואר שניחדש
תערוכה בר אילן-2
אייפד
הדמיה למארז
2אייפד
קיר
פרוספקט
מעטפה וניר מכתבים
1/1

את המחלקה לכלכלה ללימודי חשבונאות התחלנו לטפל מראשית דרכה.

 

השלב הראשון - מיתוג ללימודי תעודה לבעלי תואר אקדמאי. לאחר גיבוש האסטרטגיה בקרב הסטודנטים, החלטנו להעביר קו עיצובי עסקי נחשק ויוקרתי למקצוע החשבונאות.

 

השלב השני - מיתוג לתואר שני בחשבונאות. המחלקה פותחה במטרה להעניק כלים ישומיים הנדרשים מרואה חשבון בעידן המודרני - ניהול תיקי השקעות, תכנוני מס גלובליים, תקני הדיווח הבינלאומי IFRS

 

מהלכי שיווק: את רוב התקציב הפרסום לשנת הלימודים שנפתחה, בחרנו להתמקד באתרי האינטרנט ולמעט בעיתונות הכתובה בעוד שמכללות שונות השקיעו תקציבים לא מבוטלים בכל מדיה אפשרית.