top of page

חברת קירור הבקעה העמידה סטנדרטים גבוהים בתחום הקירור והציגה מגוון רחב במיוחד תחת מטריה מקצועית אחת.

 

השינוי התדמיתי: החשיבה התדמיתית שהובילה אותנו היתה לעטוף את החברה בקונספט יצרתי יוצא מהקופסה, מיתגנו את קטלוג החברה בבחירת אימ'ג של הרי האוורסט על מנת להמחיש את הסטנדרטים הגבוהים שהחברה פועלת תחת סלוגן מבטיח "פסגת הקירור של ישראל". קבענו 4 חטיבות המובילות את החברה – בניית חדרי קירור, אחסנה בקירור, דלתות קירור, מצנני מדבר.

 

כרטיס ביקור חברת קירור הבקעה
פולדר לקירור הבקעה
דגלים ממותגים
אתר קירור הבקעה
איפיון אתר
עיצוב לוגו לחוות הדקלים - דקל הבקעה
מארז לתמרים במשקל 5 ק"ג
מארז לתמרים במשקל 1 ק"ג
bottom of page