top of page

 

חברת "פיוזפויינט" הינה חברה גלובאלית, הקימה חממת מהנדסים ואנשי תוכנה היושבת ביוקנעם אשר המציאו את המערכת שמקנה בקרה מלאה לתקינות הרכב. המערכת מחוברת ישרות למרכז השירות בו הרכב מטופל ומדווחת על כל התרחשות ואירוע ברכב. כל ההתקשרות מתבצעת באמצעות הסמרטפון של המנוי.

 

המהלך המיתוגי: פיוזפויינט ביקשה לקיים תהליך אסטרטגי מקיף לגיבוש המיתוג, החל ממציאת שם למותג ומיקוד המסרים לאור הפיתוחים היחודיים שהנה מביאה לעולם.

הסלוגן "מחוברים לרכב שלך" באמצעות איקון בועתי כחול מהווה חלק בלתי נפרד מהלוגו, המבטא את ההבטחה של המותג "יוטי"

 

תהלכי ההחדרה לשוק המקומי: בשלב הראשוני עיצבנו את דפי האפלקציה להורדת התוכנה למשתמש, חברת פיוזפויינט בחרה לבצע את הפיילוט הראשון שלה עם לקוחות מזדה פורד - בשלובים מוטורס. את עמדת המידע תכננו באמצעות מסכים דיגיטלים בלווי דיילת מטעם המותג "יוטי".

עיצוב אפליקציה למערכת יוטי
פרסום על מתקני תצוגה
עיצוב אריזה למערכת יוטי
bottom of page